28

Th22017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HCT  CẦN TUYỂN CÁC VỊ TRÍ SAU: 1. NHÂN VIÊN MARKETTING ONLINE: thông tin chi tiết 2. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ: thông tin chi tiết 3. NHÂN VIÊN KINH DOANH: thông tin ... Chi tiết