Home / Video / HCTJSC – Lễ bàn giao công trình trạm cấp nước sạch mini trường mầm non xã Hoàng Tây

HCTJSC – Lễ bàn giao công trình trạm cấp nước sạch mini trường mầm non xã Hoàng Tây

093 456 9110